براي تغيير قالب روي رنگ مورد نظر كليك نماييد
جستجوی اطلاعات نماد
نماد :
ورود به بخش عضویت
آشنایی با بازار اوراق بهادار
 • تحليل
عنوان تاريخ
خدمات تحلیلي بورس24 22/03/1387
 
 
 
 
 
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • بورسهای بزرگ جهان
 • کارگزاریهای بزرگ جهان
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد
اختيارخ شپنا-15... 122 116 1,933.33
اختيارخ خپارس-1... 200 100 100
اختيارخ وتجارت-... 49 20 68.97
اختيارخ پارسان-... 120 35 41.18
اختيارخ اخابر-3... 558 143 34.46
اختيارخ اخابر-2... 884 200 29.24
اختيارخ شپنا-14... 256 29 12.78
ساختمان نوین 7,290 696 10.56
بيمه سينا 2,438 230 10.42
آبادگران ایران ... 19,362 1,784 10.15