براي تغيير قالب روي رنگ مورد نظر كليك نماييد
جستجوی اطلاعات نماد
نماد :
ورود به بخش عضویت
آشنایی با بازار اوراق بهادار
 • تحليل
عنوان تاريخ
خدمات تحلیلي بورس24 22/03/1387
 
 
 
 
 
 
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان بورس
 • بورسهای بزرگ جهان
 • کارگزاریهای بزرگ جهان
 • ارز
 • سكه
 • فلزات رنگين
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير   درصد
اختيارخ فولاد-7... 62 60 3,000
اختيارخ شپنا-14... 296 266 886.67
اختيارخ فولاد-6... 78 59 310.53
اختيارخ شپنا-13... 612 389 174.44
اختيارخ فارس-65... 238 151 173.56
اختيارخ شتران-9... 431 261 153.53
اختيارخ فارس-60... 445 268 151.41
اختيارخ فولاد-6... 138 80 137.93
اختيارخ شتران-9... 274 145 112.4
اختيارخ پارسان-... 213 109 104.81